A Catalunya, les formacions de treballadors socials es fan dins la universitat: articulació entre teoria i pràctica; és facilita, doncs, recerca i formació. En relació a França, l’accés a les professions de treball social o de la intervenció social és més obert envers els estudiants de disciplines diverses (sociologia, antropologia, psicologia). A França, les formacions que preparen per a professions del camp social estan impartides, bé pels centres de formació professional, bé per la universitat.

Les formacions


 

Les formacions impartides pels centres de formació professional formen els estudiants en:
  • Professions de treball social d’acompanyament de les persones i/o familiars (educador especial, assistent social, educador infantil, etc.);
  • Professions de directives en serveis o establiments (caps de servei, directors);
  • Professions de coordinació de l’acció social (diploma d’estat d’enginyeria social).

 

Les formacions impartides per la universitat són de quatre tipus els:
  • Graus generals i els graus professionals;
  • Màsters professionals;
  • Doctorats;
  • Diplomes d’universitat.

 

Aquestes formacions preparen els estudiants per a una professionalització en el camp de la intervenció social envers professions de consell, avaluació, ajuda al muntatge de projectes o auditoria. En alguns casos, aquestes formacions professionals i universitàries presenten parts en comú i permeten així l’existència de ponts entre elles per als estudiants que volen completar la seva formació, canviar de perspectives de professionalització, optar per la recerca sobre la intervenció social (observatori, experimentacions, recerca-acció, etc.). En particular, és el cas a Perpinyà. Naturalment, les formacions universitàries estan recolzades per laboratoris de recerca, on treballen els docents que imparteixen les classes.