engagement

De les diferents fases de la vida, la joventut és un tema recurrent sotmès a marcades representacions. Fonamentalment, es considera que els joves formen part d’un grup de risc (que s’ha de protegir o corregir).

Tanmateix, en una situació socioeconòmica molt dura, alguns o molts busquen implicar-se per jugar un paper dins l’espai social. És important, doncs, més enllà de l’anàlisi normativa generalment centrada en l’escolaritat i la professionalització, experimentar, donar suport i valoritzar amb recerques participatives, les pràctiques, les trajectòries originals i els dispositius innovadors d’ajuda al jovent.

És important també sensibilitzar els ocupadors sobre els recursos que constitueixen aquestes experiències per als joves i sobre l’oportunitat de reconèixer-les i valoritzar-les dins les organitzacions laborals.

 

L’equip de l’activitat “Competències adquirides mitjançant la participació i el voluntariat de joves: una gran oportunitat per a les empreses i els professionals”


 

Portador d’activitat: Florence FONDEVILLE – CRFMS ERASME

L’equip de l’activitat: Florence FONDEVILLE (CRFMS ERASME), Laia BERNUES (AFEV) Soizic GHANDOUR (AFEV), Yasmina LAMRAOUI (AFEV) et Élodie TESSON (AFEV).