cerdagne

Aquesta activitat consisteix a construir un estudi sociològic de les percepcions creuades entre usuaris i professionals en relació al tema de l’acompanyament de persones de la 4a edat en el si d’un territori transfronterer de muntanya: la Cerdanya.

Es tracta d’investigar, quantitativa i qualitativament, una mostra d’usuaris i professionals en què s’estudiaran també els coneixements “profans”, per tal d’identificar els punts forts i aquells que exigeixen una vigilància dins la perspectiva d’enriquir els referencials de formació de les persones que treballen en el camp de l’acompanyament de les persones grans.

Efectivament, la frontera posa en contacte dos universos nacionals diferents i al mateix temps, a vegades, dues cultures nacionals o regionals properes. Com a lloc de confrontació de pràctiques i d’adquisició de competències interculturals, el territori transfronterer planteja la qüestió de produir i compartir pràctiques professionals i de l’intercanvi de coneixements.

 

Objectius generals de l’activitat:


 

  • Generar coneixements en relació a l’efecte frontera sobre el sistema-actor de l’acompanyament de les persones de la 4a edat i els diferents models d’acompanyament aplicats pels actors.
  • Reforçar la dinàmica de formació dels professionals de l’acompanyament.
  • Optimitzar la cooperació dels actors d’aquest sector mitjançant l’interconeixement. Treball de posada en situació professional d’un estudiant de segon any del màster de Pràctica Reflexiva de la Intervenció Social de la universitat de Perpinyà.

 

L’equip de l’activitat “Efecte frontera i itineraris d’acompanyament de la 4a edat a la Cerdanya”


 

                   

Portador d’activitat: Ousmane NDIAYE – Association Joseph Sauvy

L’equip de l’activitat: Ousmane NDIAYE (Association Joseph Sauvy), Yves GILBERT (Université de Perpignan Via Domitia) i Adela BOIXADOS (Universitat de Barcelona)