PowerUs

En el marc dels Estats Generals del Treball Social iniciats per govern francès el 2013, les anàlisis de dos grups de treball nacionals dedicades al “lloc que ocupen els usuaris” i a la “formació inicial i contínua” proposen la implicació de les persones acompanyades en les formacions de treball social.

Les seves preconitzacions estan recollides a l’informe de la Sra. Brigitte Bourguignon, presentat el 2 de setembre de 2015, sota el títol “Reconnaître et valoriser le travail social” (‘Reconèixer i valoritzar el treball social’). Tal com indica aquest informe, ‘més enllà de la seva experiència personal, les persones acompanyades desenvolupen una expertesa de l’acompanyament que poden compartir com a formadors-experts’.

Aquest informe consolida la petició realitzada per associacions d’usuaris, com ATD Quart Monde a França, de participar en la formació dels professionals del treball social, ja sigui per aportar la pròpia expertesa, o bé per canviar la relació usuaris-treballadors socials des d’una perspectiva d’igualtat i de construcció de respostes adaptades a les dificultats trobades.

Per contribuir a l’efectivitat d’aquesta preconització, és important experimentar i avaluar pràctiques orientades a associar persones beneficiàries de l’acció dels treballadors socials per tal de participar a l’elaboració d’una guia de bones pràctiques.
Actors internacionals de la formació en treball social ja s’han agrupat (Power Us) per posar en comú les seves experiències i promoure la participació activa i igualitària dels usuaris en els programes d’educació de treball social. Actualment, únicament alguns països del nord d’Europa formen part d’aquesta xarxa que ens sembla important ampliar a França i Espanya.

 

Objectiu general de l’activitat


 

  • Treballar per augmentar la competència dels professionals de l’espai transfronterer.

 

Objectius operacionals de l’activitat


 

  • Contribuir a recopilar les pràctiques de formació en treball social que associen usuaris o associacions d’usuaris.
  • Experimentar i avaluar pràctiques innovadores de formació que afavoreixen la implicació d’usuaris o associacions d’usuaris en la concepció i la direcció de seqüències i mòduls de formació de treballadors socials.
  • Contribuir a l’elaboració de la guia de bones pràctiques.
  • Reforçar la xarxa europea de centres de formació que promou la implicació dels usuaris en la formació en treball social.

 

Aquesta activitat es durà a terme en 3 fases:


 

  • Una primera etapa per a la recopilació i realització de les primeres experimentacions de pràctiques de formació orientades a associar usuaris o associacions d’usuaris.
  • Una segona etapa destinada a avaluar aquestes pràctiques.
  • Una última etapa que ha de permetre contribuir a elaborar una guia de bones pràctiques.

 

L’equip de l’activitat “Experimentació d’una metodologia innovadora d’implicació de les persones amb grans dificultats en les formacions de treball social (Power Us)”


 

Portador d’activitat: Philippe LEBAILLY – CRFMS ERASME

L’equip de l’activitat: Philippe LEBAILLY (CRFMS ERASME), Universitat de Barcelona, Universitat de Girona i IRTS de Perpinyà.