santépro

La realitat de la situació dels adolescents i dels joves a la comarca de l’Alt Empordà mostra la necessitat de desenvolupar estratègies preventives i accions de promoció de la salut. Aquestes accions haurien de permetre el desenvolupament, d’una banda, de programes orientats a millorar el seu estat de salut i, de l’altra, de les seves competències per poder afrontar les situacions de risc. L’administració local dona la primera resposta a les necessitats i als problemes de la població.

En aquest sentit, els professionals i els agents de salut ajuden els municipis a presentar els seus projectes i accions de promoció de la salut pública. És necessari, però, integrar les activitats d’educació sanitària per millorar la sensibilització i el criteri de risc. En aquest sentit, una acció clau consisteix a responsabilitzar els adolescents en aquest àmbit mitjançant la formació, la creació i els hàbits de compromís i de vida saludable.

A l’Alt Empordà, des del 2014, es du a terme una formació per als joves com a agents de salut. L’objectiu principal és formar joves d’entre 15 i 19 anys sobre la pràctica d’hàbits saludables. Un dels punts forts d’aquest projecte és la transmissió d’informacions i coneixements dels joves (a amics, a coneguts i a la família). S’ignora si hi ha altres recursos/serveis promocionats per governs locals i organitzacions socials dins la zona transfronterera orientats en aquest sentit i que permetin un intercanvi d’experiències i metodologies entre els professionals per millorar dispositius i serveis permanents dirigits als joves més vulnerables.

Aquesta activitat es fonamenta en l’intercanvi de coneixements entre professionals d’intervenció especialitzats en el camp de la salut dels joves i en metodologies per a la prevenció i millora dels hàbits saludables dels joves de la regió.

 

Objectius generals de l’activitat


 

  • Organitzar visites d’estudi in situ a les institucions i/o organitzacions socials per aprendre de les experiències en l’àmbit de la prevenció i millora dels hàbits saludables dels joves.
  • Identificar una xarxa possible entre actors tècnics locals i organitzacions socials per tal de desenvolupar eixos d’intervenció preventiva en aquest àmbit.
  • Formar els joves en qüestions claus relacionades amb els hàbits saludables en diferents àmbits (sexualitat, consum de drogues, alimentació i nutrició, costums saludables durant l’adolescència, imatge i autoestima, etc.)

 

L’equip de l’activitat “Intercanvis entre professionals sobre la salut dels joves a l’espai transfronterer”


 

 

 

Portador d’activitat: Imma QUINTANA – Consell Comarcal de l’Alt Empordà