gouvernance

D’un costat a l’altre de la frontera, els actors que gestionen l’acció social i medicosocial formen part majoritàriament del sector privat sense ànim de lucre. A una banda, a França, són associacions i a l’altra, a Catalunya, són fundacions.

L’activitat que es proposa ha de permetre identificar aquests actors en el territori que abasta el programa, distingir els marcs reglamentaris respectius, les seves formes jurídiques, així com els seus sistemes participatius per tal de mesurar el seu impacte sobre la governança.

La participació i l’expressió dels usuaris són eines d’inclusió social; són la palanca que afavoreix la inserció, l’aprenentatge de la ciutadania i el dret a prendre la paraula. Per tant, ja no és possible elaborar projectes o implementar polítiques sense la implicació de les persones destinatàries d’aquestes iniciatives. Aquest procés necessita una organització que passa, doncs, pel compromís col·lectiu dels socis institucionals, dels treballadors socials i de les persones acollides; en conseqüència, es recolza en l’adquisició de reflexos o mètodes de treball, d’una forma de pensar amb el conjunt de les persones implicades, i suposa el reconeixement d’un repartiment de coneixences i del poder.

La segona part d’aquesta acció es basarà en un estudi comparatiu de les dues estructures, ubicades a banda i banda de la frontera, que analitzarà l’organització de la participació i l’expressió dels usuaris, els seu impacte organitzacional sobre els establiments o els serveis implicats, així com sobre la governança de les associacions i/o fundacions dins el marc de la construcció de la responsabilitat col·lectiva.

 

Objectius generals de l’activitat


 

  • Producció de coneixements sobre els marcs reglamentaris respectius, els sistemes participatius desplegats i les pràctiques que afavoreixen l’expressió de les parts implicades.
  • Producció de coneixements sobre la implicació dels usuaris en la producció de l’acompanyament, com a vector de responsabilitat personal i social.
  • Mutualització d’experiències i intercanvi de practiques innovadores; construcció de metodologies d’apoderament (empowerment) col·lectiu.

 

L’equip de l’activitat “Impacte de la participació en la governança de les estructures socials i sociosanitàries”


 

Portador d’activitat: Ousmane NDIAYE – Association Joseph Sauvy

L’equip de l’activitat: Ousmane NDIAYE (Association Joseph Sauvy) i Brigitte BALDELLI (Universitat de Perpinyà – IRTS de Perpinyà).