Aquesta activitat del projecte ProspecTsaso té com a objectiu detectar i prevenir el maltractament de persones grans a la zona transfronterera.

 

Les estadístiques demogràfiques de la comarca de l’Alt Empordà mostren:


 

  • una taxa molt important de persones grans i molt grans;
  • una concentració de la població d’edat avançada a la zona transfronterera de muntanya (Albera i Salines), on els serveis oferts pels municipis són rars i els acompanyants socials escassos;
  • els cuidadors són gairebé sempre els fils o filles de les persones grans.

 

El coneixement sobre els casos de maltractament a les persones grans és molt limitat i poc desenvolupat en matèria de protocols de prevenció i detecció. Les dades facilitades pels serveis socials que treballen dins el marc del Protocol d’Actuació Contra el Maltractament a les Persones Grans, requerides per la Generalitat de Catalunya a la província de Girona, indiquen que es tracta d’una situació poc coneguda amb pocs casos realment declarats. En general, hi ha una manca de coneixements en relació al nombre real de persones afectades per aquesta problemàtica.

El 2013, els serveis socials comarcals van detectar 204 casos de maltractaments o d’abusos a persones de més de 65 anys a la província de Girona (un 68% de dones i un 32% d’homes). Gairebé la totalitat d’aquests abusos afecten persones de 70 anys en amunt i es caracteritzen, en primer lloc, per la violència psicològica, per negligència o abandonament, així com per malversacions financeres. Tanmateix, hi ha poques dades sobre maltractaments a les persones grans de la zona transfronterera. S’ignora també si existeixen protocols per als professionals per prevenir els abusos.

 

Objectius generals de l’activitat:


 

  • Intercanviar coneixements entre professionals de la intervenció social especialitzats en l’àmbit de les persones grans en relació als protocols de prevenció, detecció i intervenció en cas de maltractament.
  • Promoure conjuntament entre els professionals especialitzats en aquest camp, el desenvolupament de programes de prevenció sobre el maltractament a les persones grans.
  • Conèixer els programes, els protocols i les línies d’actuació en l’àmbit de la prevenció de l’aïllament, la detecció i la intervenció en cas de maltractament a les persones grans a les comunitats rurals del territori transfronterer, promoguts tant per l’administració local com per les organitzacions socials i el seu voluntariat, a partir d’una visió comunitària i la idea de la creació d’una xarxa.
  • Identificar una possible xarxa entre els actors tècnics locals dels serveis socials i les organitzacions socials per tal de desenvolupar eixos d’intervenció preventiva en aquest àmbit (responsabilització de la comunitat, identificació d’indicadors de risc).
  • Obtenir les dades dels agents identificats al territori per permetre el dimensionament del problema i caracteritzar els diferents casos.

 

L’equip de l’activitat “Prevenció dels abusos a les persones grans”


 

        

 

Portador d’activitat:  Imma QUINTANA – Consell Comarcal de l’Alt Empordà

L’equip de l’activitat: Imma QUINTANA (CCAE), Glòria PLA (CCAE), Mercè PLA (CCAE), Yolanda MARTÍNEZ (CCAE), Adela BOIXADOS (Universitat de Barcelona) i Ousmane NDIAYE (Association Joseph Sauvy)