certificat

Creació d’un certificat opcional transfronterer en treball social per als estudiants de Girona, Barcelona, Tolosa de Llenguadoc i Perpinyà.

 

El context socioeconòmic i climàtic està experimentant grans mutacions i, al mateix temps, la missió, els mètodes i el paper dels treballadors socials estan molt qüestionats. Dins els territoris transfronterers, el desenvolupament sostenible ocupa un lloc singular. Si en el passat eren considerats com a zones allunyades de tot, avui són valorats com a espais porosos, de flux, de circulació, de trànsit. La mobilitat de les persones es combina amb fenòmens d’aïllament i els problemes d’accessibilitat es barregen amb la lògica de les xarxes. La cultura tradicional i els recursos dels territoris muten. Tot això implica situacions de pèrdua de referències i de recerca de sentit, marcades pel risc exacerbat de relegacions individuals i territorials.

Sovint, a aquestes circumstàncies s’afegeixen catàstrofes climàtiques i crisis econòmiques que imposen, freqüentment, situacions molt severes a la població enfront de les quals els treballadors socials, si bé tenen una funció que acomplir, en general, no disposen dels recursos necessaris.

És fonamental la formació dels treballadors socials en la comprensió d’aquests contextos i en el desenvolupament d’eines de suport al progrés social-local, a la capacitat d’actuar i a la resiliència col·lectiva (capacitació) dels territoris. A més, treballar aquestes competències i aquestes eines dins una perspectiva de col·laboració i de correspondència transfronterera entre els treballadors socials, permetria aportar una contribució al desenvolupament d’identitats territorials compartides i més fortes.

 

Per als treballadors socials, aquestes consideracions impliquen:


 

  • la integració de la problemàtica fronterera i dels territoris de muntanya dins un enfocament de sostenibilitat;
  • el desenvolupament de l’esperit empresarial sota una òptica d’economia social i solidària;
  • la prevenció i la gestió social de riscos;
  • la construcció de competències i d’eines per desenvolupar la capacitat d’actuar de les persones acompanyades i la dinamització dels actors;
  • el suport a l’accessibilitat dels serveis.

 

Objectiu de l’activitat


 

Concepció i establiment d’una nova oferta transfronterera de formacions oficialment reconegudes en relació amb les situacions observades.

 

L’equip de l’activitat “Certificat opcional transfronterer en treball social”


 

Portador d’activitat: Philippe LEBAILLY – CRFMS ERASME