Photo_2

 Aquesta activitat promou el coneixement de l’espai transfronterer per mitjà de la mobilitat dels estudiants.

 

Objectiu general de l’activitat


 

S’organitzaran jornades d’estudi a Girona per visitar establiments i desenvolupar a mig termini una xarxa transfronterera de punts d’estades d’aprenentatge.

 

L’equip de l’activitat “Mobilitat dels estudiants de nivells III i IV”


 

Portadors d’activitat: François MAYOR (Coordinateur pédagogique 1ère année Éducateur-trice-s Spécialisé-e-s) i Mónica GUERRERO-ROSSET (Référente pédagogique sur les actions transfrontalières) – IRTS Perpignan