PRIS

Aquesta activitat promou la mobilitat transfronterera dels estudiants del Màster professional de Pràctica Reflexiva de la Intervenció Social (PRIS) de la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD).

Objectiu general de l’activitat


 

S’organitzaran a Catalunya i França jornades d’estudi per tal de visitar estructures i afavorir la trobada amb estudiants catalans.

 

L’equip de l’activitat “Mobilitat dels estudiants del Màster professional de Pràctica Reflexiva de la Intervenció Social (PRIS)”


 

Portadors d’activitat: Brigitte BALDELLI i Ousmane NDIAYE – Universitat de Perpinyà