:

Aquesta activitat promou la mobilitat transfronterera dels estudiants del grau professional d’Acompanyament de la Inserció Social i Professional (AISP).

 

Objectius generals de l’activitat:


 

S’organitzaran a Catalunya jornades d’estudi per tal de visitar estructures i afavorir la trobada amb estudiants catalans.

 

L’equip de l’activitat “Mobilitat en el grau professional d’Acompanyament de la Inserció Social i Professional (AISP)”


 

    

Portadors d’activitat: Yves GILBERT (Universitat de Perpinyà) i Brigitte BALDELLI (Universitat de Perpinyà / IRTS de Perpinyà)