univ

 L’activitat consistirà a constituir i acompanyar un grup d’acció-reflexió i recerca a l’entorn de l’actualització de la pràctica professional i de la formació en Treball Social.

 

Es tracta d’un grup mixt constituït per treballadors socials en exercici* i docents de Treball Social (i documentalistes o auxiliars de recerca). Es considera fonamental que el projecte definitiu i les formes d’actuació emergeixin del propi grup de treball i responguin a preocupacions i centres d’interès acordats entre els membres. Per tant, aquest grup de treball s’entén com una organització amb capacitat d’autogestió, que pot particularitzar els seus propòsits i el seu objecte de treball.

 

L’objecte en què treballarà el grup posa en relació variables diverses:


 

Com a punt de partida per al treball d’aquest grup es proposa el debat i desenvolupament del document “La formació en Treball Social a la UdG” que recull el conjunt de bases epistemològiques del Treball Social que vol transmetre la UdG**.

El grup combina actuacions en diversos fronts de construcció de coneixements i d’aprenentatge autogestionats:


 

 • la reflexió col·lectiva (per mitjà del debat i l’exploració dialògica);
 • la formació en seminaris i tallers;
 • la investigació-acció (l’exploració teòrica, la consulta de dades/informacions, l’elaboració i aplicació experimental de propostes innovadores);
 • l’intercanvi/el contrast d’aquestes elaboracions i experiències amb grups amplis de professionals i universitaris (a nivell nacional i transfronterer).

Objectius generals de l’activitat


 

 • Elaborar una proposta teòrico-metodològica que permeti actualitzar, reorientar i resignificar l’exercici professional i la formació en Treball Social per fer front a les transformacions socials i als canvis de les polítiques públiques dels darrers temps.
 • Contrastar aquesta proposta amb grups amplis de professionals en exercici.
 • Convertir l’experiència organitzativa del grup i les elaboracions que generi en objecte d’intercanvi i contrast transfronterer.
 • Si els resultats dels anteriors contrastos professionals ho aconsellen, realitzar alguna prova experimental d’aquesta proposta.
 • Publicació de les elaboracions i propostes.

Objectius de la universitat en la promoció del grup:


 

 • Amb la promoció d’aquest grup, s’espera posar a prova una fórmula per millorar la connexió/vincle de la universitat amb els grups professionals de referència. Sovint, es considera que els centres de formació universitària o superior tenen dificultats a l’hora de generar vincles estrets, d’influència mútua, amb el món professional. Es diu que la universitat viu d’esquenes a les necessitats i als exercicis professionals o que viu en una capsa de vidre, etc.
 • Es pretén que el funcionament del grup exemplifiqui un model alternatiu de transferència des de la universitat de coneixements i habilitats tècnico-científiques a l’entorn de les quals els grups professionals de referència mostren febleses. El grup professional que ens ocupa (treballadors socials) té dificultats a l’hora d’investigar i de produir coneixements/informacions que facin visibles les problemàtiques que tracten i/o la seva intervenció. Sovint, manifesten el desig de participar en activitats universitàries de recerca/acció però troben obstacles en els contexts formals que estableix la universitat (màsters, doctorats, les recerques administrades , etc.). Tanmateix, aquest grup professional, sovint sotmès a un exercici que genera desgast psicològic, necessiten inputs de formació que permetin, d’una banda, resignificar la seva acció i, de l’altra, perfeccionar-la. Les experiències col·lectives de recerca-acció autogestionada poden esdevenir potents analitzadors de les situacions que viuen o tracten i instruments d’aprenentatge molt efectius.
 • Incorporar l’experiència dels propis membres del grup a la formació dels estudiants del grau en Treball Social. En la mesura del possible, els membres del grup incorporaran la seva experiència professional i els aprenentatges del grup-motor en activitats de transmissió/formació universitària dins el grau en Treball Social de la UdG per mitjà de l’organització d’activitats especials (tallers, conferències, jornades, etc.).

*Especialment, dels serveis socials bàsics o d’atenció primària.
** Aquest document el podeu consultar a: http://www.udg.edu

 

L’equip de l’activitat “Universitat i xarxes professionals: teoria i pràctica en treball social”


 

                                                           

Portador d’activitat: Josep Manel BARBERO – Universitat de Girona

L’equip de l’activitat: Josep Manel BARBERO (Universitat de Girona) i Imma QUINTANA (Consell Comarcal de l’Alt Empordà)