Mina

L’activitat és un estudi longitudinal, bàsic i aplicat que pretén replicar la recerca realitzada l’any 2000 “Viure la Mina. Anàlisi socioeconòmica i socioantropològica” (Doncel, Quiroga, Giner i Díez, 2001).

L’informe va ser una aproximació a la realitat social del barri de la Mina Nova des d’una perspectiva principalment qualitativa i territorial.

 

  • Qualitativa, perquè els mètodes principalment utilitzats corresponen al camp de les metodologies d’investigació, que prioritzen la perspectiva dels actors socials, és a dir, dels ciutadans que en la seva quotidianitat viuen en primera persona els fenòmens que s’analitzen.
  • I territorial, perquè la nostra delimitació de la unitat d’anàlisi es focalitza atenent a la relació que els ciutadans de la Mina estableixen amb el seu entorn físic més proper, el seu barri, el qual no és únicament una realitat social, sinó també física; carrers, habitatges, equipaments, mitjans de transport. Per tant, el concepte d’urbà o d’urbanisme s’utilitza més com una realitat alhora social i territorial.

Aquesta recerca va formar part de les tres propostes de treball que es van realitzar sobre el barri de la Mina per al desenvolupament del planejament urbanístic aprovat (Modificació PGM Litoral-Besòs).

La finalitat va ser proporcionar a l’estudi urbanístic que es va desenvolupar des de Barcelona Regional, un coneixement adient dels antecedents i dels factors de la realitat social del barri que resulten necessaris per valorar correctament la incidència dels diferents escenaris que es podien presentar davant una intervenció urbanística. L’objectiu general d’aquella recerca va ser l’elaboració d’un estudi de caràcter socioantropològic que permetés conèixer l’evolució social i cultural del barri des de la seva fundació fins a l’actualitat.

Ara, i després de la remodelació urbanística realitzada amb motiu del Fòrum Universal de les Cultures a Barcelona el 2004, i de la implementació de polítiques socials públiques europees, nacionals, autonòmiques i locals, ens plantegem actualitzar la recerca citada (2000- 2015), analitzar les actuacions en la població i el teixit social del barri de la Mina Nova tant a nivell urbanístic com social.

 

Objectius generals de l’activitat


  1. Conèixer l’evolució social i cultural de la Mina Nova des del 2000 fins al 2018. L’estudi pretén conèixer aquesta realitat social i les claus de canvi social a partir dels diferents agents i actors socials que formen part del teixit social, associatiu o no, formal i informal, de la Mina Nova.
  2. Analitzar les actuacions públiques urbanístiques i socials realitzades al barri de la Mina Nova, sobretot des del 2000 al 2015, en la població que viu a la Mina.
  3. Analitzar els processos de participació o accions col·lectives realitzats al barri, sobretot des del 2000 al 2018.

L’equip de l’activitat “Analitzar les accions públiques en el camp de la planificació urbana i de l’acció social realitzades en el barri de La Mina (Barcelona) i dels Izards (Tolosa de Llenguadoc)”


 

     

Portador d’activitat: Violeta QUIROGA – Universitat de Barcelone

L’equip activitat: Violeta QUIROGA (Universitat de Barcelona), Marta LLOBET (Universitat de Barcelona) i Manuel AGUILAR (Universitat de Barcelona).