Aquesta pàgina presenta les orientacions metodològiques (elecció dels tipus de metodologia) i els mitjans implementats (eines específiques) dins el marc d’aquesta activitat.

  • Grups de treball transfronterers
  • Mobilitat de formadors i professionals a Toulouse i Barcelona
  • Investigació-acció
  • Seminaris amb professionals