addiction

Quins professionals i quines formacions per a l’atenció i l’apoderament (empowerment) de persones amb addiccions i de malalts crònics i les seves famílies? Construcció d’una xarxa transfronterera d’actors de l’atenció a persones amb addicions

A França, la política de reducció de riscos té com a objectiu la reducció dels riscos i la prevenció dels danys que l’ús de drogues pot provocar a les persones que no poden o no volen abstenir-se’n. El 2016, aquesta política ha experimentat a França avenços significatius amb la disposició del 22 de març de 2016 sobre l’aprovació d’un plec de condicions nacional relatiu a l’experimentació d’espais de reducció de riscs mitjançant l’ús supervisat, també coneguts com a “sales de consum de menor risc”, “sales de consum supervisat” o “narcosales”. A Espanya, aquestes sales ja existeixen des de fa més temps. En concret, Barcelona disposa d’un dispositiu de Sala de Consum de Menor Risc (SCMR).

Objectius generals de l’activitat


  • Aquesta activitat consisteix a construir una xarxa transfronterera d’actors institucionals, professionals i investigadors entre Perpinyà i Barcelona al voltant del concepte de reducció de riscos en conductes addictives relacionades amb l’ús de substàncies psicoactives.

  • Aquesta activitat permetrà donar a conèixer als actors francesos i catalans, els marcs reglamentaris respectius en el camp de la política pública en matèria de reducció de riscos en l’ús de substàncies psicoactives; construir interconeixements en l’àmbit professional per mitjà de la identificació dels actors, l’intercanvi de pràctiques professionals i l’aportació dels coneixements acadèmics.

  • Aquesta activitat tindrà també un objectiu formatiu de cara als professionals del CAARUD de Perpinyà, als que s’oferirà l’oportunitat de realitzar viatges a Catalunya per estudiar aquest dispositiu.

  • Aquesta acció pretén donar suport a l’organització d’un grup pilot (12 persones, a tot estirar) format per investigadors de la universitat i professionals de la intervenció social que treballen amb persones toxicòmanes. Aquest grup haurà de construir interconeixements sobre la mobilitat transfronterera dels usuaris de substàncies psicoactives, identificar els actors de l’atenció a aquestes persones i les experiències innovadores en curs i, finalment, en acabar el programa, construir una xarxa transfronterera que permeti optimitzar territorialment la política de reducció de riscos.

Objectius específics de l’activitat


  • Identificar la lògica territorial d’accions i d’acompanyament.
  • Optimitzar la cooperació dels actors en l’àmbit de la formació gràcies a viatges d’estudi a Catalunya (Barcelona) per als professionals francesos.
  • Crear un fulletó d’informació transfronterera sobre actors i estructures d’atenció a les persones implicades.

L’equip de l’activitat “Atenció i apoderament (empowerment) de persones amb addiccions”


 

Portador d’activitat: Ousmane NDIAYE – Association Joseph Sauvy