Aquesta pàgina presenta les orientacions metodològiques (elecció dels tipus de metodologia) i els mitjans implementats (eines específiques) dins el marc d’aquesta activitat.

  • Grupo de trabajo de profesionales de la juventud
  • Investigación-acción
  • Seminarios
  • Movilidades