LGBT

La situació de les persones LGTB a escala internacional és molt diversa. Conviuen realitats caracteritzades pels bons nivells de respecte i per legislacions protectores de la diversitat sexual, amb altres situacions que vulneren clarament els drets humans més bàsics.

L’exili, entenent-lo com a desplaçament forçat envers altres territoris, ha estat sempre per diferents motius un tret característic de les minories sexuals. En moltes ocasions ha significat l’oportunitat de reconstruir les vides de moltes persones LGTB que, a causa de l’alt nivell de rebuig social que han patit al llarg de la història, necessitaven refer les seves vides en entorns més anònims, allunyats de la pressió informal de què podien ser objecte en el seu territori d’origen. Així, el desplaçament des d’àrees rurals cap a nuclis urbans és una vivència habitual de persones que, entre els anys cinquanta i vuitanta, arribaven a ciutats con Barcelona o Madrid. Eren migracions internes que es produïen en una època de creixement econòmic que afavoria la incorporació d’aquestes persones al món del treball, a l’habitatge i a la cultura (Arnalte, 2003; Ugarte, 2011).

Però aquests tipus de desplaçaments, que alguns autors han anomenat sexilis (Guzmán, 1997: 227), de vegades, no només es posen en marxa per aconseguir distància en relació a la família d’origen o més benestar perquè troben més respecte en els territoris d’arribada. Sovint, tenen a veure amb necessitats més bàsiques, com la pròpia supervivència o integritat física o psicològica en entorns caracteritzats per una gran homofòbia (Borrillo, 2001) o transfòbia (Coll-Planas, 2010), que pot incloure legislacions explícitament contràries a la llibertat sexual com en alguns països africans o de l’est europeu. Aquestes migracions, que també es caracteritzen perquè són transnacionals i moltes vegades transcontinentals, tenen un impacte profund en les biografies de les persones migrants i no sempre han estat reconegudes a les polítiques de refugi i asil (Pichardo, 2003).

Objectius generals de l’activitat


 

  • Conèixer la situació del col·lectiu de persones migrants que arriben al nostre territori per motius de orientació sexual o identitat de gènere.
  • Explorar les possibilitats del treball social en relació amb la diversitat sexual.
  • Dissenyar material didàctic específicament orientat a treballar la diversitat sexual i de gènere entre el col·lectiu de treballadores i treballadors socials.

L’equip de l’activitat “Avaluació de la situació d’exclusió de persones del col·lectiu LGTB al territori”


 

                                   

Portadors d’activitat: Violeta QUIROGA, Josep Maria MESQUIDA i Adela BOIXADÓS – Universitat de Barcelona

L’equip activitat: Violeta QUIROGA (Universitat de Barcelona), Josep Maria MESQUIDA (Universitat de Barcelona), Adela BOIXADÓS (Universitat de Barcelona), Consell Comarcal de l’Alt Emportdà  i el CRFMS ERASME.