Aquesta pàgina presenta les orientacions metodològiques (elecció dels tipus de metodologia) i els mitjans implementats (eines específiques) dins el marc d’aquesta activitat.

  • Grups de treball transfronterers

  • Investigació-acció

  • Seminaris professionals

  • Visites de llocs a França i Espanya