Aquesta pàgina presenta les orientacions metodològiques (elecció dels tipus de metodologia) i els mitjans implementats (eines específiques) dins el marc d’aquesta activitat.

  • Grup de treball transfronterer
  • Creació d’un fons de recursos documentals: base de dades
  • Seminaris transfronterers