mineurs

Objectius generals de l’activitat


 

 • Conèixer l’evolució del fenomen de MMNA (Menors Migrants No Acompanyats) a Catalunya i al sud de França analitzant les noves característiques: canvis en les nacionalitats implicades (Àfrica subsahariana, Europa de l’Est, Àsia, etc.), en les rutes, en les modalitats migratòries i en la feminització del fenomen.
 • Identificar les metodologies d’intervenció socioeducativa implementades per l’administració i els actors de l’economia social en l’acollida i l’acompanyament en els itineraris d’inserció.
 • Valorar la possibilitat d’engegar processos col·lectius de propostes de millora de les intervencions entre administracions, entitats, professionals i joves.

Objectius específics de l’activitat


 

 • Explorar i analitzar les noves característiques del fenomen dels menors immigrants no acompanyats, principalment del 2010 al 2015, tenint en compte les antigues nacionalitats (marroquí i subsahariana) i les noves procedències (menors d’Orient Mitjà -refugiats-, d’Àsia -Pakistan, Bangladesh, Índia, Xina-, Europa de l’Est…), les noves rutes, les modalitats migratòries i la dinàmica d’acollida i integració d’aquests menors a Catalunya i a França. Es pararà esment especialment als MMNA refugiats que arriben des de Síria i Afganistan des de la crisi humanitària dels anys 2015-2016.
 • Identificar l’evolució del fenomen de la feminització dels MMNA i les característiques de gènere associades, principalment pel que fa a l’explotació sexual i econòmica. Examinar l’existència d’un nombre indeterminat d’infants i joves migrants menors d’edat no acompanyats de diferents nacionalitats (marroquí, romanesa, subsahariana, xinesa…) que no són detectats pels sistemes de protecció a la infància i que són víctimes de greus situacions de violència, de tràfic i d’explotació econòmica i sexual.
 • Identificar els contextos de marginalitat i d’exclusió social als quals es veuen exposats, així com les conseqüències (individuals i/o socials) que puguin derivar-se d’aquests (islamització, indigència, delinqüència, toxicomanies, malalties mentals…).
 • Examinar la dinàmica i les pràctiques d’acollida i d’integració d’aquests menors, mesurant la incidència dels estereotips i prejudicis com a factors negatius per a la convivència.
 • Identificar la metodologia d’intervenció socioeducativa implementada per l’administració i les entitats de l’economia social en matèria d’acollida i acompanyament en els itineraris d’inserció.
 • Identificar les metodologies d’intervenció socioeducativa dels actors de l’economia social en matèria de recursos oficiosos d’acollida i d’acompanyament en els itineraris d’inserció.
 • Identificar itineraris d’inserció social per a la prevenció de possibles conflictes socials i situacions de risc adreçats als diferents perfils dels MMNA.
 • Oferir propostes d’intervenció que puguin ser utilitzades a l’hora de dissenyar polítiques socials i metodologies d’intervenció socioeducatives en relació a l’acollida i la integració dels MMNA a Catalunya i a França.

L’equip de l’activitat “Menors migrants no acompanyats: itineraris d’inserció social i model d’intervenció socioeducativa”


 

Portador d’activitat: Violeta QUIROGA – Universitat de Barcelona

Equip de l’activitat: Violeta QUIROGA (Universitat de Barcelona), Eveline CHAGAS (Universitat de Barcelona) i Cristian PACHA (Casal dels Infants de Barcelona).