Aquesta pàgina presenta les orientacions metodològiques (elecció dels tipus de metodologia) i els mitjans implementats (eines específiques) dins el marc d’aquesta activitat.

  • Investigació-acció
  • Seminaris transfronterers
  • Grups de discussió amb menors migrants no acompanyats