prostitution

El treball sexual és una activitat subjecta a molta controvèrsia arreu del món. A Europa encara no hi ha consens respecte a com posicionar-se sobre aquest tema i cada país disposa d’una legislació i regulació pròpies.

Pel que fa a la prostitució transfronterera aquesta dificultat es multiplica, ja que l’exercici es fa en un lloc “de pas” que impedeix que les persones que exerceixen el treball sexual s’arrelin i generin una xarxa social.

Per aquest motiu és fonamental conèixer millor aquesta realitat per poder intervenir i transformar la seva situació amb l’objectiu d’afavorir el seu benestar. L’acció consisteix a construir un grup de treball interregional que pugui fer una diagnosi de la situació de les treballadores sexuals des d’una perspectiva participativa amb diversos agents socials, professionals, polítics i acadèmics.

Objectius generals de l’activitat


 

  • Conèixer mitjançant una diagnosi la situació de les treballadores sexuals en el marc fronterer des d’una perspectiva multidisciplinària i intersectorial.
  • Consolidar un grup de treball que pugui impulsar i supervisar les mesures d’atenció social i de salut envers les treballadores sexuals en el marc fronterer.
  • Proposar mesures d’intervenció social i sanitària i polítiques per afavorir la seva integració social i la millora de les seves condicions de salut.

L’equip de l’activitat “Millora del coneixement de la prostitució transfronterera”


 

    

 

Portador d’activitat: Pilar ALBERTÍN-CARBÓ i Jose Antonio LANGARITA-ADIEGO – Universitat de Girona

Equip de l’activitat: Pilar ALBERTÍN-CARBÓ (Departament de Psicologia – UdG), Jose Antonio LANGARITA-ADIEGO (Departament de Pedagogia – UdG), Antonia DORADO (Departament de Psicologia – UdG), Marco APARICIO (Departament de Dret públic – UdG), María CARMEN MARTÍN (Departament de Pedagogia – UdG), Pere CORTADA (Departament de Psicologia – UdG), Eva ÁLVAREZ (Treballadora Social, residència privada), Sophie AVARGUEZ (Departament de Sociologia – Universitat de Perpinyà Via Domitia), Aude HARLÉ (Departament de Sociologia – Universitat de Perpinyà Via Domitia).