graph-3068300_1280

L’Observatori Transfronterer de la Professionalització reuneix un equip franco-català d’investigadors i professionals de la intervenció social. L’acció de l’Observatori pretén millorar el coneixement de les trajectòries de professionalització dels graduats en treball social i en intervenció social.

L’Observatori pilota una recerca-acció d’abast general orientada a acompanyar els actors del camp social i medicosocial; mitjançant jornades d’estudi, conferències-debats, etc., dona a conèixer a professionals, investigadors i administracions locals i centrals, les seves observacions, metodologies i preconitzacions. Entre les seves diferents missions, destaquen:

Objectius de l’activitat


 1. La realització d’accions de recerca:

  identificació de les representacions dels diferents actors de la professionalització: els ocupadors, els organismes paritaris, els sindicats, els tutors i els professionals de proximitat;
  identificació de les necessitats d’ocupació del territori en estudi;
  anàlisi de les dades generades pels instituts de formació professional i les universitats sobre la inserció de joves graduats en el territori francès de la cooperació;
  anàlisi de l’adequació entre perfils buscats (pels ocupadors) i joves graduats enfront de situacions de reconfiguració de l’acció social (treball en xarxa, participació d’usuaris i empleats, noves governances, creació de col·laboracions, etc.);
  anàlisi de les expectatives de les institucions públiques en matèria de competències professionals dins un context de reconfiguració de l’acció social;
  anàlisi de les problemàtiques dels diferents actors i actualització de consensos i dissensos;
  anàlisi de les trajectòries de professionalització dels graduats en treball social i en intervenció social.

 2. La sensibilització, valorització i difusió de les recerques existents:

  recopilació i constitució d’un recull de dades sobre el tema de la professionalització;
  preconitzacions en relació a la millora contínua dels dispositius de formació i d’adaptació a l’ocupació;
  comunicació orientada a l’àmbit professional (conferències-debats, jornades d’estudi, trobades-tallers,…) i de la formació (producció d’un referencial per a la formació);
  producció de publicacions.

 3. Promoció d’una xarxa d’investigadors i professionals de la intervenció social:

  fomentar el funcionament en xarxa de la recerca sobre la professionalització;
  federar equips de recerca al voltant de la professionalització.

L’equip de l’activitat “Observatori Transfronterer de la Professionalització”


 

              

 

Portador d’activitat: BALDELLI Brigitte (IRTS LR/ Université de Perpignan Via Domitia)

L’equip activitat : Brigitte BALDELLI (IRTS LR/ Université de Perpignan Via Domitia), Yves GILBERT (Université de Perpignan Via Domitia), Ousmane NDIAYE (Association Joseph Sauvy), Anna PLANAS (Université de Gérone), Camille THOUVENOT (IRTS LR).