Aquesta pàgina presenta les orientacions metodològiques (elecció dels tipus de metodologia) i els mitjans implementats (eines específiques) dins el marc d’aquesta activitat.

1) Recerca sobre l’adequació entre formació i ocupació a Occitània


 

Portador: Brigitte BALDELLI, Doctora en Sociologia, IRTS/UPVD, soci del CORHIS.

L’equip: Pierre HÉBRARD, Professor titular d’universitat en Ciències de l’Educació, investigador al CRF/CNAM; Deli MUEPU, Doctor en Química, IRTS, responsable de secció a l’IRTS-LR; Camille THOUVENOT, Doctora en Ciències de l’Educació, administradora de l’IRTS, directora adjunta del consell científic del PRÉFIS.

Mètode: Entrevistes semiestructurades amb responsables de serveis socials i mèdico-socials.

 

2)  Recerca sobre les estratègies de professionalització dels nous professionals a la regió d’Occitània


 

Portador: Brigitte BALDELLI, Doctora en Sociologia, IRTS/UPVD, soci del CORHIS.

L’equip: Nathalie MOLINS et Marie RADONDY, estudiantes de 2n any del màster en Pràctica reflexiva de la intervenció Social, en pràctiques al CORHIS.

Mètode: Entrevistes semiestructurades amb treballadors socials emprats per institucions socials i mèdiques, serveis públics i autoritats locals.

 

3) Recerca sobre la inserció professional dels estudiants de Girona, diplomats en Psicologia i Educació, dins l’àmbit social a Catalunya


 

Portador: Anna PLANAS, Doctora en Ciències de l’Educació, facultat de Psicologia i Educació, Universitat de Girona.

 

4) Aproximació quantitativa i cartogràfica de les formacions en intervenció social al territori d’Occitània i Catalunya


 

Portador: Yves GILBERT, Professor emèrit de Sociologia, laboratori CORHIS EA7400, responsable del projecte ProspecTsaso.
L’equip: Ousmane NDIAYE, encarregat de missió per l’Associació Joseph Sauvy, soci del CORHIS, encarregat d’estudi UPVD.

Mètode: Entrevistes semiestructurades amb professionals institucions socials i mèdico-socials; anàlisi secundari de dades quantitatives.