Aquesta pàgina presenta les orientacions metodològiques (elecció dels tipus de metodologia) i els mitjans implementats (eines específiques) dins el marc d’aquesta activitat.

  • Grup de treball de professionals de la joventut
  • Investigació-acció
  • Seminaris
  • Mobilitats
  • Formació de l’equip de treball