Aquesta secció presenta els principals èxits i lliurables produïts com a part d’aquesta activitat transfronterera.

2017 – “La educación para la salud como elemento clave en el desarrollo humano”, Collectiu, Informe, Universitat de Girona.

 


 

2017 – “Els centres d’educació secundària com a entorns saludables – proposta de sistema d’indicadors”, Collectiu, Informe, Universitat de Girona

 


 

2018 – “Conferència del 25 de juny de 2018  a càrrec de Goof Buijs, consultor de la xarxa europea SHE (School for Health in Europe) sobre els reptes de la promoció de la salut als Instituts d’Educació de Secundària”, Vídeo, Universitat de Girona.

 


 

2019 – “Eina per a l’autoavaluació de la promoció de la salut als centres d’educació secundària”, Collectiu, Eina, Universitat de Girona.

 


 

2019 – “Health promotion and students’ well-being in secondary schools in Catalonia.”, Soler-Masó, P; Serdà, B-C; Planas-Lladó, A. Health Education Journal. DOI: 10.1177/0017896919896381, Article científic, Universitat de Girona.

 


 

2019 – “Converses amb Goof Buijs, consultor de la xarxa europea SHE, i Mikel Echeita, coordinador regional a Cantàbria per SHE Converes amb Goof Buijs i Mike Echeita”, Vídeo, Universitat de Girona.