sdf

Aquesta activitat pretén realitzar una recerca sobre seguretat alimentària amb la finalitat de conèixer millor l’alimentació a la vida de les persones.

 

Per fer avançar els coneixements i les pràctiques en matèria de seguretat alimentària, cal veure-la com una qüestió central de les relacions socials desigualitàries generadores de disparitats en els nivells de riquesa i pobresa. Les intervencions fonamentades en un enfocament de tipus caritatiu, tenen el perill de reduir la persona a les necessitats alimentàries immediates que cerca satisfer.

Actuar en les relacions socials desigualitàries generadores de pobresa exigeix passar d’aquest plantejament reduccionista a un altre global, en el qual la persona sigui reconeguda en les múltiples dimensions de la seva vida. Aquesta activitat es basa en la col·laboració entre institucions i associacions, actors dels diferents àmbits (salut, social, etc.), especialistes-investigadors, investigadors i estudiants de les universitats implicades a Barcelona i a Tolosa de Llenguadoc.

Objectius generals de l’activitat


  • Conèixer millor la importància de l’alimentació a la vida de les persones que viuen la inseguretat alimentària.
  • Identificar les principals contribucions dels investigadors en l’àmbit de la seguretat alimentària.
  • Identificar els dispositius en seguretat alimentària a Barcelona i a Tolosa de Llenguadoc.
  • Identificar i descriure el plantejament i la pràctica en seguretat alimentària a Barcelona i a Tolosa de Llenguadoc.
  • Compartir l’enfocament i l’orientació dels dispositius i pràctiques a les dues ciutats.
  • Contribuir a l’elaboració de polítiques i programes de seguretat alimentària en funció dels resultats de la recerca.
  • Proposar orientacions en seguretat alimentària des d’una perspectiva global i no reduccionista de les necessitats.

L’equip de l’activitat “Recerca-formació per a la seguretat alimentària de les persones residents en barris d’exclusió o sensesostres”


 

                                                      

Portador d’activitat: Paula DURAN MONTFORT – Universitat de Barcelona

Equip de l’activitat: Paula DURAN MONTFORT (Universitat de Barcelona), Marta LLOBET ESTANY (Universitat de Barcelona) i Elsa PIOU-ILIASSI (IRTS de Perpinyà)