Els socis del projecte ProspecTsaso imparteixen un cert nombre de formacions universitàries i/o professionals en els sectors social i sociosanitari.

Grau o nivell equivalent

Sector social

Diploma estatal d’assistent de servei social, IRTS-Llenguadoc Rosselló
Diploma estatal d’educador infantil, IRTS-Llenguadoc Rosselló
Diploma estatal d’educador especial, IRTS-Llenguadoc Rosselló
Grau en ciències humanes i socials, opció sociologia, Universitat de Perpinyà
Grau professional en acompanyament a la inserció social i professional, Universitat de Perpinyà
Grau en educació social, Universitat de Girona
Grau en treball social, Universitat de Girona
Grau en educació social, Universitat de Barcelona
Grau en treball social, Universitat de Barcelona
Diploma estatal d’acompanyament educatiu i social, Institut Saint-Simon, Tolosa de Llenguadoc
Diploma estatal d’assistent familiar, Institut Saint-Simon, Tolosa de Llenguadoc
Diploma estatal d’educador especial, Institut Saint-Simon, Tolosa de Llenguadoc
Diploma estatal d’educador infantil, Institut Saint-Simon, Tolosa de Llenguadoc
Diploma estatal d’educador tècnic especial, Institut Saint-Simon, Tolosa de Llenguadoc
Diploma estatal de mediador familiar, Institut Saint-Simon, Tolosa de Llenguadoc
Diploma estatal d’educador especial, C.R.F.M.S ERASME, Tolosa de Llenguadoc
Diploma estatal de monitor-educador, C.R.F.M.S ERASME, Tolosa de Llenguadoc

Màster

Sector sanitari

Màster en promoció de la salut, Universitat de Girona

Sector social

Màster en pràctica reflexiva de la intervenció social (professional), Universitat de Perpinyà
Màster interuniversitari en intervenció psicosocial, Universitat de Girona
Màster interuniversitari en psicologia de l’educació, Universitat de Girona
Màster en psicologia de l’educació, Universitat de Barcelona

Doctorat

Sector sanitari

Doctorat en ciències socials, de l’educació i de la salut, Universitat de Girona

Sector social

Doctorat en sociologia, Universitat de Perpinyà