Aquesta secció aplega les bases de dades que permeten accedir a publicacions científiques del camp sanitari i social o a temàtiques connexes.

Catàlegs de biblioteques

El catàleg de les biblioteques de la Universitat de Perpinyà (UPVD)

El centre de documentació DIXIT

SUDOC (Sistema Universitari de Documentació)

La BNF (Biblioteca Nacional de França)

Arxius oberts

HAL

HAL-SHS

BSN (Biblioteca Científica Digital)

Sherpa Romeo (Publisher copyright policies & self-archiving)

Recursos documentals

SAS (Ciències i Accions Socials)

CAIRN  (revistes de ciències humanes i socials)

Persée (portal de revistes científiques de ciències humanes i socials)

Revues.org (portal de revistes de ciències humanes i socials)

Documents NBER  (National Bureau of Economic Research)

RePEc (Research Papers in Economics)

Science Direct  (ciències humanes – economia – gestió)