A l’hora dels reagrupaments, de les col·laboracions i del treball en xarxa, la intervenció social en moviment exigeix, per part dels professionals, la confrontació a l’altre i, per part dels responsables, l’adquisició de nous coneixements per poder treballar plegats.

Treballar plegats en el territori transfronterer requereix la superació de les fronteres geogràfiques, culturals i socials per tal de construir mètodes i eines compartides. Animar xarxes professionals implica donar suport a allò que es fa en comú. Espais comuns, llenguatges comuns, pràctiques comunes dins un esperit de cooperació per millor prendre en consideració les problemàtiques socials i medicosocials.

Crear punts en comú implica:

  • compartir referències culturals i ètiques;
  • compartir coneixements;
  • intercanviar sabers adquirits de la pràctica (intercanvi de bones pràctiques);
  • teixir xarxes;
  • practicar experimentacions plegats;
  • comunicar horitzontalment entre actors;
  • privilegiar el principi d’estar junts i del bé comú.