Tres eixos estructuren l’activitat de recerca realitzada pels professors universitaris implicats en el projecte “ProspecTsaso”:

– Eix 1: Professionalització i ocupabilitat;

– Eix 2 : Participació i democratització de la intervenció social;

– Eix 3: Trajectòries i inclusió social.

Eix 1: Professionalització i ocupabilitat


 

Les transformacions socials i de la intervenció social (globalització, europeïtzació, juridització, gestionalització, …) exigeixen la recerca dels seus efectes sobre la professionalització dels actors socials a escala del territori transfronterer per tal de considerar les adaptacions possibles i/o ja engegades.

  • Una primera fase sobre la identificació de les formacions, dels referencials i de les competències permetrà fer un balanç de la professionalització com a formació.
  • Una segona fase hauria de mostrar com la professionalització es concreta en situació d’ocupació, amb quines estratègies per part dels professionals i de les estructures.

Aquest eix contribueix a la creació de l’observatori de la professionalització.

 

Eix 2 : Participació i democratització de la intervenció social


 

A França, el canvi de paradigma introduït pel marc legal (llei de 2002) que dona suport al dret dels usuaris hauria de concórrer amb el desenvolupament de l’apoderament (empowerment) de les persones que reben atenció. La participació, però, per ser un procés complex, canvia radicalment les representacions i les pràctiques professionals; requereix canvis de postures i de gestió que no són pas evidents.

La recerca pretén fer visibles aquests canvis i els efectes produïts sobre el poder d’actuar de les persones, es trobin ja sigui en situació de discapacitat, en el sector de la protecció a la infància i/o que formin part de la joventut.

L’objectiu d’aquest eix és analitzar els efectes i les perspectives de la participació sobre la governança de les estructures dedicades a l’acompanyament d’aquestes persones.

 

Eix 3: Trajectòries i inclusió social


 

Les recerques en aquest eix tenen com a objectius la producció de coneixements sobre les trajectòries socials de les persones que reben atenció en relació a les problemàtiques socials presents a ambdues bandes de la frontera, com el recurs a la interrupció voluntària de l’embaràs, la ciutadania dels joves als barris populars, l’atenció a la salut dels migrants o la vulnerabilitat de les persones grans entre el domicili i l’atenció sociosanitària col·lectiva.