Dins el marc del projecte ProspecTsaso, s’organitzen visites de llocs i establiments destinades a alumnes i directius en formació amb l’objectiu de:

  • forjar una cultura compartida de l’acompanyament dels estudiant;
  • afavorir la mobilitat transfronterera dels estudiants;
  • promoure l’interconeixement cultural i professional dels estudiants;
  • desenvolupar una xarxa transfronterera de punts on fer estades d’aprenentatge;
  • fer coincidir l’àmbit ocupacional amb l’àmbit vital.