L’experimentació en el camp de la intervenció social és el resultat de l’articulació entre treballs de recerca i pràctiques de treball sovint descompartimentades i en xarxa. És un espai per a la innovació social, per posar a prova hipòtesis amb l’objectiu de donar suport a les transformacions de les pràctiques professionals. Per exemple, facilitar la intervenció social intersectorial.