El projecte ProspecTsaso abasta cinc grans accions temàtiques, dins les quals es desenvoluparan trenta activitats de formació, recerca, experimentació i dinamització de les xarxes professionals:

 1. lluitar contra les discriminacions i afavorir la inclusió
 2. aprehendre i coordinar les trajectòries vitals
 3. observar, analitzar i acompanyar les transformacions de l’acció pública i les mutacions de les formacions
 4. promoure la salut i prevenir riscos
 5. valoritzar i difondre la informació

Acció 1: Lluitar contra les discriminacions i afavorir la inclusió


 

Les activitats que es duen a terme tenen com a finalitat renovar les actituds professionals i científiques per tal de augmentar l’eficàcia de la lluita contra les discriminacions i dels processos d’inclusió de grups específics d’intervenció social. Els seus objectius són:
diagnosticar la mobilitat de les persones a les quals va destinada l’acció i que està relacionada amb l’efecte frontera,
experimentar capacitats i crear competències per tal d’optimitzar els processos d’inclusió dins del territori considerat,
elaborar pràctiques innovadores d’acompanyament social,
comparar modalitats d’intervenció i transferir competències en el marc de l’acollida de menors estrangers.

 

Acció 2: Aprehendre i coordinar les trajectòries vitals


Aquesta acció intenta copsar les trajectòries transgeneracionals i transfrontereres i permetre el treball sobre les competències adquirides i/o transferibles per tal d’enfortir les practiques d’intervenció. Té com a objectiu:

 • valoritzar les trajectòries originals i els dispositius de suport a la inserció dirigits als joves del territori considerat,
 • implicar els usuaris dels serveis socials en les formacions inicials i contínues dels agents socials, per tal d’adaptar millor les formacions a les particularitats viscudes i a les trajectòries,
 • coordinar la intervenció social al territori transfronterer,
 • afavorir la coneixença entre els professionals de la intervenció social i les persones joves i d’edat avançada pel que fa als protocols d’acompanyament relacionats amb la salut, amb els dispositius de polítiques per a la joventut i amb la prevenció, detecció, intervenció en cas d’abusos a les persones grans.

 

Acció 3: Observar, analitzar i acompanyar les transformacions de l’acció pública i les mutacions de les formacions


 

Aquesta acció té com a finalitat verificar l’adequació entre els sistemes de formació, la recerca, la dinamització de xarxes professionals i les competències dels professionals (actuals i futurs), així com les seves capacitats per integrar-se al mercat laboral. Té com a objectiu:

 • afavorir la mobilitat dels estudiants d’intervenció social de nivell V a nivell 1,
 • desenvolupar l’oferta d’estada transfronterera al territori considerat,
 • crear un certificat opcional per als estudiants en formació inicial,
 • analitzar les trajectòries de professionalització dels graduats en intervenció social a fi de donar visibilitat a la gestió territorial d’ocupació i de les competències a la zona en qüestió,
 • comparar les formes d’ocupació i les modalitats de governança dels serveis, de les associacions, de les xarxes d’intervenció social i sociosanitària per tal d’identificar pràctiques inspiradores i de proposar formes de treball comunes.

 

Acció 4: Promoure la salut i prevenir riscos


 

Les activitats tenen com a objectiu:

 • l’intercanvi de metodologies pluridisciplinàries entre els actors de la salut en el territori considerat,
 • l’estudi dels problemes relacionats amb la salut de les persones grans a la zona transfronterera de muntanya per tal de coordinar millor l’oferta de serveis,
 • la creació d’un mòdul de formació inicial i contínua sobre la salut psíquica dels migrants en el territori en qüestió.

 

Acció 5: Valoritzar i difondre la informació


 

Cadascuna de les activitat genera recursos que alimenten tres cases virtuals transfrontereres al lloc web ProspecTsaso: la casa de la formació, la casa de la recerca i la casa de les xarxes professionals. La seva funció serà estructurar la producció de les realitzacions del projecte en tres camps complementaris. Els seus continguts seran el resultat de la sedimentació del treball de cooperació, a fi i efecte d’augmentar les competències transfrontereres de formadors, investigadors, professionals i estudiants que treballen en aquesta zona.