El projecte ProspecTsaso (Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social) s’inscriu dins la continuïtat de dues cooperacions precedentment dutes a terme entre la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD), l’Institut Régional du Travail Social de Llenguadoc-Rosselló (IRTS-LR), l’Institut Méditerranéen de Formation aux Soins Infirmiers (IMFSI) i la Universitat de Girona (UdG).

Aquestes cooperacions reben el suport de la Unió Europea per mitjà dels crédits Fons Europeu de Desenvolupament Econòmic i Regional (FEDER) dins el marc del Programa Interreg V-A Espanyà-França- Andorra (POCTEFA 2014-2020).

L’objectiu de les dues primeres cooperacions va ser compartir coneixements i experiències i desenvolupar “mirades creuades” sobre diferents aspectes de la qüestió social a l’espai català transfronterer.

També van tenir com a finalitat desenvolupar cooperacions entre els diferents socis, tant a nivell de la formació com de la recerca.

Avui els objectius del projecte europeu “ProspecTsaso” segueixin la mateixa voluntat que en les dues primeres cooperacions, però el territori d’intervenció del projecte s’ha ampliat per fer intervenir de més en més d’operadors de cada banda de la frontera. Si bé en les precedents abastava de Girona a Perpinyà, d’ara endavant, s’estén de Barcelona a Tolosa de Llenguadoc, passant per Girona, Figueres i Perpinyà.

 

El projecte “ProspecTaso” agrupa 8 socis situats als dos costats de la frontera:

 

 

                            

                                    

A Occitània


 

 

La Universitat de Perpinyà Via Domitia és una entitat acreditada amb la denominació Establiment Públic de Caràcter Científic, Cultural i Professional (EPCSP). Aquesta universitat, d’escala humana (10.000 alumnes), ofereix un ampli ventall de formacions gràcies a la seva pluridisciplinarietat.

 

 

 

L’Institut Régional du Travail Social de Llenguadoc-Rosselló és una entitat denominada d’Ensenyament Superior del Camp Educatiu i Social, autoritzada pel Ministeri d’Afers Socials i pel Conseil Régional. Està acreditada per a la missió regional de servei públic en formació professional, inicial i contínua.

 

 

 

L’Association Joseph Sauvy, gestiona, al departament francès Pirineus Orientals (n. 66), entitats i serveis destinats a persones grans, nens i adults discapacitats. El seu objectiu és respondre a les seves necessitats mitjançant la creació d’estructures d’allotjament i la posada en marxa de serveis d’acompanyament a domicili.

 

 

    L’Institut Saint-Simon ARSEAA és un Establiment de Formació en Treball Social (EFTS). L’institut desenvolupa, a partir de sectors educatius i socials, un pol regional de formació professional que va des de la primera infància a les persones grans; intervé en els sectors de la prevenció, la educació, la discapacitat, la dependència, la inadaptació i la lluita contra l’exclusió.

 

 

 

     El CRFMS E.R.A.S.M.E forma, principalment, educadors d’educació especial i monitors educadors. Està gestionat per l’associació ERASME i forma part de la xarxa nacional francesa dels C.E.M.E.A. en l’àmbit de l’educació especial i la intervenció social. S’inscriu dins l’esfera de l’anomenada Educació Popular.

 

A Catalunya


 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és una entitat que dona suport a tots els municipis i al conjunt de la població de la comarca de l’Alt Empordà.

 

 

 

 

La Universitat de Girona és una universitat pública, polivalent i interdisciplinària que acull prop de 15.000 alumnes.

 

 

 

La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya, amb 65.000 alumnes i una oferta de formació que abasta un ampli ventall de disciplines.